När behöver min bil service?

Att upptäcka skador eller fel med bilen tidigt kan spara väldigt mycket pengar. För att ert fordon ska få service så tidigt som möjligt och inte riskera öka skadorna/felen listar vi nedan – tecken på när ni behöver söka upp en bilmekaniker.

Det krävs användande av dina sinnen för att avgöra om din bil behöver en inspektion, om du känner att något med bilen är fel, förlorar du ingenting på att söka upp en verkstad.

Det underlättar om du ställer dig själv några frågor kring bilens beteenden. Till en början, känner du av något ovanligt? Det kan vara allt från rattskakningar och ovanliga vibrationer. Därefter kan du fråga dig själv ifall du hör något annorlunda eller unikt. Dessa ljud kan vara kluckande-, gnisslande-, klickande-, bullrande ljud (när du svänger), och läckande luftljud. Ifall dessa ljud förekommer är det nästa besök definitivt en bilmekaniker.

Ytterliggare frågor att ställa dig ifall varken känseln eller hörseln märkt av något ovanligt är ifall du ser något nytt eller tvivelaktigt. Här kan problem såsom ovanliga ljus, läckor och flimmer vara förekommande. Lukter kan också avslöja fel. Känner du lukten av gas, olja eller rök är verkstaden ett måste.